Opis produktu


Chester Metal Super Y jest dwuskładnikowym tiksotropowym kompozytem epoksydowo-metalicznym. Przeznaczony jest do uzupełnienia, odbudowy oraz łączenia powierzchni metalowych zaolejonych oraz w warunkach dużej wilgotności. Utwardza się pod wodą.

Typowe i polecane zastosowania:

  • usuwanie przecieków w rurociągach
  • naprawa elementów zawilgoconych i znajdujących się pod wodą

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane techniczne

Konsystencjapasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo1,5:1 / 1:1
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)50 min.
Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)6 godz.
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy180°C
Temperatura ugięcia (DIN53462)62°C
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)130 MPa
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)92 MPa
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)18,1 MPa
Udarność (ISO 179)6,5 kJ/m²
Gęstość2,00±0,05 g/cm³
Wielkość opakowań0,25kg, 1kg

Dokumentacja

Inne produkty