Charakterystyka

Dwuskładnikowe materiały w postaci płynnej (95F, 85F, 75F, 60F ) oraz pasty tiksotropowej (95T, 85T, 80TR, 75T).

Elastomery Chester mogą być wykorzystywane do:

Elastomery Chester posiadają bardzo dobrą przyczepność, odporność na temperaturę, ścieranie, starzenie oraz chemikalia.

Elastomery – podstawowe informacje, przygotowanie powierzchni, aplikacja

Produkty