Materiały video

Odbudowa i zabezpieczenie powierzchni betonowej, słup energetyczny linii sieci wysokiego napięcia.