Charakterystyka

Główne cechy klejów anaerobowych ze znakiem Chester Molecular to:

  • doskonała odporność na temp. od -50°C do 175°C (grupa A, B, C); do 200°C (grupa D); do 250°C (grupa E)
  • bardzo dobra szczelność połączeń klejonych
  • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
  • przemyślany system oznakowania i opakowań
  • szybkie utwardzanie wstępne 15-30 minut
  • wysoka wytrzymałość na ścinanie – do 45 MPa (grupa D)
  • odporność na ciśnienia do 120 MPa
  • doskonałe zabezpieczenie złączy przed korozją
  • dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną (atest PZH)
  • wysoka odporność chemiczna

Aktywator A: Preparat przyspieszający utwardzanie klejów i uszczelniaczy anaerobowych, stosuje się z mało aktywnym podłożem lub w niskich temperaturach.

Produkty