Nadrzędnym celem firmy jest dobro klienta i zdobycie jego zaufania. Rozumiemy to poprzez oferowanie najwyższej jakości produktów, wdrożenie systemu ISO 9001 zapewniającego stałą i niezmienną jakość oraz obsługę klienta na najwyższym poziomie.

 • IQNet – The International Certification Network
 • Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2015-10

„Najwyższa jakość nie jest dziełem przypadku…”

Pragnąc zrealizować tę przewodnią myśl naszego przedsiębiorstwa wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością. Prezes Firmy Chester Molecular określił politykę jakości oraz zadeklarował przestrzeganie uregulowań powołanych w Księdze Jakości. Zadeklarowana polityka jakości jest realizowana poprzez wyznaczanie i osiąganie następujących celów.

POLITYKA JAKOŚCI CHESTER MOLECULAR

CELE STRATEGICZNE

 • Certyfikacja i Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o PN-EN ISO 9001:2015-10
 • Najwyższa światowa jakość produkowanych epoksydowych materiałów regeneracyjnych, klejów i uszczelniaczy anaerobowo-stykowych, kompozytów, elastomerów i innych poparta najbardziej profesjonalnymi badaniami produktów
 • Konkurencyjność wyrobów na rynkach światowych poprzez wyższą jakość i przystępną cenę
 • Świadoma celów jakościowych załoga
 • Obsługa Klientów w zakresie doradztwa i serwisu wg ich życzeń

CELE OPERACYJNE

 • Ciągłe doskonalenie produkowanych wyrobów na bazie współpracy z odbiorcami i badań rynku
 • Rzetelne przestrzeganie warunków umów i terminów realizacji dostaw
 • Stosowanie konkurencyjnych cen
 • Systematyczne szkolenia przedstawicieli
 • Szkolenia Klientów poprzez udział w spotkaniach branżowych

PRZEGLĄD WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

Kierownictwo firmy Chester Molecular co roku przeprowadza przegląd wszystkich obszarów firmy w celu sprawdzenia stałej przydatności i efektywności funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Jakością.

W tym celu Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości zobowiązany jest do skompletowania dokumentacji dotyczącej:

 • auditów wewnętrznych
 • działań korygujących
 • reklamacji i uwag Klientów
 • zapisów z nadzoru nad dokumentacją i danymi
 • propozycji zmian w systemie jakości w związku ze zmieniającymi się warunkami funkcjonowania firmy

Przegląd kierownictwa służy ocenie: czy zadeklarowana polityka jakości jest realizowana a założone cele jakości zostały osiągnięte. Za przegląd odpowiedzialny jest Prezes Zarządu. Przegląd przeprowadzany jest przez Pełnomocnika d/s Systemu Zapewnienia Jakości z upoważnienia Prezesa Zarządu. Pełnomocnik prowadzi zapisy z przeprowadzonego przegląd.