Opis produktu

Chester Metal Ceramic FHT jest płynnym kompozytem epoksydowym odpornym na zużycie ścierne i kawitacyjne w wysokich temperaturach.

Typowe i polecane zastosowania:

  • wykonywanie powłok odpornych na erozję i kawitację w podwyższonych temperaturach
  • odbudowa zużytych oraz zabezpieczanie nowych wirników i korpusów pomp
  • odbudowa powierzchni zaworów i zasuw
  • odbudowa zużytych oraz zabezpieczanie nowych elementów narażonych na erozję i kawitację

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane techniczne

Konsystencjapłynna
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo9:1 / całe opakowanie
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)80 min
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy220°C
Temperatura ugięcia (DIN53462)125°C
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)120 MPa
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)105 MPa
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)22,6 MPa
Gęstość1,51 g/cm³
Wielkość opakowań1 kg

Dokumentacja

Inne produkty