Opis produktu

Chester Metal Super FE  jest dwuskładnikowym tiksotropowym kompozytem epoksydowo-metalicznym specjalnie zaprojektowanym do obróbki skrawaniem.

Typowe i polecane zastosowania:

  • odbudowa wybitych gniazd łożyskowych
  • odbudowa zużytych czopów pod łożyska toczne
  • odbudowa ściętych gwintów i wybitych rowków wpustowych

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane techniczne

Konsystencjapasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo4,8:1 / 3:1
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)40 min
Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)5 godz.
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy150°C
Temperatura ugięcia (DIN53462)92°C
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)146 MPa
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)92 MPa
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)20,0 MPa
Udarność (ISO 179)5,6 kJ/m²
Gęstość2,1 g/cm³
Wielkość opakowań1kg

Dokumentacja

Inne produkty