Opis produktu

Chester Metal Super SL jest to uniwersalny kompozyt tiksotropowy o wydłużonym czasie wiązania.

Typowe i polecane zastosowania:

  • usuwanie przecieków w rurociągach i zbiornikach
  • odbudowa wybitych gniazd łożyskowych
  • odbudowa zużytych czopów pod łożyska toczne
  • odbudowa ściętych gwintów i wybitych rowków wpustowych
  • osadzanie łożysk mostowych
  • naprawa wad odlewniczych
  • odbudowa skorodowanych dennic wymienników ciepła
  • odbudowa osadzeń elementów w metalu, betonie itp.
  • regeneracja kołnierzy
  • regeneracja wymienników ciepła

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane techniczne

Konsystencjapasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo3,1:1 / 2:1
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)65 min
Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)7 godz
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy150°C
Temperatura ugięcia (DIN53462)68°C
115°C (po stabilizacji cieplnej)
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)146 MPa
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)90 MPa
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)18,5 MPa
Udarność (ISO 179)5,4 kJ/m²
Gęstość2,14±0,05 g/cm³
Wielkość opakowań0,5kg, 1kg, 2kg, 5kg

Dokumentacja

Inne produkty