Opis produktu

Chester Metal Special jest uniwersalnym dwuskładnikowym tiksotropowym kompozytem epoksydowo-metalicznym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksy-nowolakowe, wypełniacze metaliczne i włókniste. Przeznaczony jest do uzupełnienia, odbudowy oraz łączenia powierzchni metalowych, pracujących w podwyższonych temperaturach. Utwardza się w temperaturze pokojowej.

Typowe i polecane zastosowania:

  • usuwanie przecieków w liniach centralnego ogrzewania
  • odbudowa wybitych gniazd łożyskowych
  • odbudowa zużytych czopów pod łożyska toczne
  • usuwanie przecieków w zbiornikach, pękniętych korpusach np. silników oraz nieszczelności wszelkich spawów
  • odbudowa ściętych gwintów i wybitych rowków wpustowych
  • uszczelnianie odlewów z żeliwa, staliwa i metali kolorowych
  • odbudowa skorodowanych dennic wymienników ciepła
  • odbudowa osadzeń elementów w metalu, betonie itp.
  • regeneracja kołnierzy
  • klejenie, wklejanie

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane techniczne

Konsystencjapasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo5,5:1 / 3:1
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)55 min
Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)9 godz
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy160°C
Temperatura ugięcia (DIN53462)103°C
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)145 MPa
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)90 MPa
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)20,1 MPa
Udarność (ISO 179)6,7 kJ/m²
Gęstość1,99±0,05 g/cm³
Wielkość opakowań1 kg

Dokumentacja

Inne produkty