Opis produktu

Chester Metal Super jest uniwersalnym dwuskładnikowym tiksotropowym kompozytem epoksydowo-metalicznym.

Typowe i polecane zastosowania:

  • usuwanie przecieków w liniach centralnego ogrzewania
  • odbudowa wybitych gniazd łożyskowych
  • odbudowa zużytych czopów pod łożyska toczne
  • usuwanie przecieków w zbiornikach, pękniętych korpusach np. silników oraz nieszczelności wszelkich spawów
  • odbudowa ściętych gwintów i wybitych rowków wpustowych
  • uszczelnianie odlewów z żeliwa, staliwa i metali kolorowych
  • odbudowa skorodowanych dennic wymienników ciepła
  • osadzanie łożysk mostowych
  • odbudowa elementów osadzonych w betonie

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane techniczne

Konsystencjapasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza : Reaktor) wagowo / objętościowo3:1 / 2:1
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)35 min.
Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)5 godz.
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy150°C
Temperatura ugięcia (DIN53462)90°C
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)146 MPa
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)90 MPa
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)22,8 MPa
Udarność (ISO 179)5,6 kJ/m²
Gęstość2,06±0,05 g/cm³
Wielkość opakowań0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg

Dokumentacja

Inne produkty