Opis produktu


Chester Metal Super AL jest tiksotropową pastą kompozytową służącą do naprawy ubytków w odlewach ze stopów aluminium.

Typowe i polecane zastosowania:

  • naprawa ubytków w odlewach ze stopów aluminium
  • naprawa uszkodzeń elementów ze stopów aluminium

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane techniczne

Konsystencjapasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo2,5:1 / 2:1
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)20 min.
Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)4 godz.
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy200°C
Temperatura ugięcia (DIN53462)68°C
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)142 MPa
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)89 MPa
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)18,6 MPa
Udarność (ISO 179)6,0 kJ/m²
Gęstość1,3 g/cm³
Wielkość opakowań0,4kg

Dokumentacja

Inne produkty