Opis produktu


Chester Metal Super BR jest tiksotropowym materiałem kompozytowym do naprawy ubytków w odlewach z brązu.

Typowe i polecane zastosowania:

  • naprawa ubytków w odlewach z brązu
  • naprawa uszkodzeń elementów z brązu

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane techniczne

Konsystencjapasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo2,5:1 / 2:1
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)20 min.
Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)7 godz.
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy200°C
Temperatura ugięcia (DIN53462)67°C
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)142 MPa
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)89 MPa
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)17,0 MPa
Udarność (ISO 179)6,0 kJ/m²
Gęstość1,5 g/cm³
Wielkość opakowań0,4kg

Dokumentacja

Inne produkty