Opis produktu

Chester Metal Rapid E jest bardzo szybko wiążącym kompozytem tiksotropowym. Przeznaczony jest do szybkich awaryjnych napraw – uzupełnienia, odbudowy oraz łączenia powierzchni metalowych i niektórych tworzyw sztucznych. Utwardza się w temperaturze od -15°C. Może być nakładany na wilgotne i lekko zaolejone powierzchnie.

Typowe i polecane zastosowania:

  • usuwanie przecieków w rurociągach i zbiornikach
  • naprawa pękniętych korpusów
  • klejenie elementów metalowych i z tworzyw sztucznych
  • naprawa wad odlewniczych

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane techniczne

Konsystencjapasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo1,6:1 / 1:1
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)5 min
Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)1 godz
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 1 dniu
Maksymalna temperatura pracy70°C
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)140 MPa
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)77 MPa
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)24,9 MPa
Udarność (ISO 179)7,2 kJ/m²
Gęstość1,5 g/cm³
Wielkość opakowań0,2 kg

Dokumentacja

Inne produkty