Opis produktu

Chester Surface Protector BHT jest dwuskładnikowym, tiksotropowym kompozytem epoksydowo-ceramicznym. System pokryciowy dla ochrony, naprawy albo modyfikacji powierzchni narażonych na szczególnie silne ścieranie i erozję w podwyższonych temperaturach.

Typowe i polecane zastosowania:

  • zabezpieczanie separatorów spalin
  • ochrona odpylaczy cyklonowych
  • zabezpieczanie pomp

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane techniczne

Konsystencjapasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo3:1 / całe opakowanie
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)40 min
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)22,0 MPa
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy210°C
Gęstość1,6±0,1 g/cm³
Wielkość opakowań1 kg

Inne produkty