Opis produktu

Chester Surface Protector CK jest dwuskładnikowym tiksotropowym kompozytem epoksydowo-ceramicznym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i włókniste.

Typowe i polecane zastosowania:

  • zabezpieczanie kolan rur
  • zabezpieczanie pomp
  • ochrona zsypów

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane Techniczne

Konsystencjapasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo8,5:1 / 4:1
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)35 min
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)20,5 MPa
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy150°C
Gęstość2,65±0,1 g/cm³
Wielkość opakowań1 kg, 3 kg

Dokumentacja

Inne produkty