Opis produktu

Chester Surface Protector E jest dwuskładnikowym płynnym kompozytem epoksydowo-nowolakowym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksy-nowolakowe i wypełniacze barierowe. Produkt ten cechuje się bardzo wysoką odpornością chemiczną. Główne zastosowanie to ochrona powierzchni metalowych i betonowych przed agresywnym, chemicznym działaniem mediów, także w podwyższonych temperaturach.

Typowe i polecane zastosowania:

  • zabezpieczanie zbiorników
  • zabezpieczanie wanien wychwytowych
  • zabezpieczanie pomp

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane Techniczne

Konsystencjapłynna
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo3:1 / całe opakowanie
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)35 min
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)21,3 MPa
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy180°C
Gęstość1,30±0,05 g/cm³
Wielkość opakowań2,5 kg

Dokumentacja

Inne produkty