Opis produktu

Cleanrex WZ-2 jest lekko alkalicznym środkiem myjącym. Nie zawiera sody żrącej, rozpuszczalników i fosforanów. Zawiera inhibitory korozji. Przeznaczony jest do czyszczenia, urządzeń i części maszyn, mycia posadzek przemysłowych, podwozi i elementów pojazdów. Może być stosowany w automatycznych maszynach myjących, agregatach ciśnieniowych i w myjkach ultradźwiękowych.

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dokumentacja

Inne produkty