Opis produktu

Cleanrex WK-1 jest kwaśnym środkiem myjącym na bazie wody (pH <1). Usuwa zanieczyszczenia ropopochodne ze stali i żeliwa, rdzę, osady kamienia, nagary, zapieczone smary, mazut. Preparat charakteryzuje się niskim napięciem powierzchniowym, dzięki czemu zapewniona jest duża skuteczność mycia detali o skomplikowanych kształtach przy jednoczesnym mniejszym zużyciu produktu. Nie zawiera rozpuszczalników i fosforanów, jest niepalny. Zawiera inhibitory korozji. Przeznaczony jest do czyszczenia, odtłuszczania urządzeń i części maszyn, mycia posadzek i elementów pojazdów, odrdzewiania.

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dokumentacja

Inne produkty