Opis produktu

Nieszkodliwy dla użytkowników, zastępuje stosowane dotychczas środki myjące takie jak:

  • nafta
  • olej napędowy
  • benzyna.

CLEANREX JG jest bardzo skutecznie działającym środkiem przeznaczonym do czyszczenia i usuwania spoistych, ciężkich, przemysłowych zanieczyszczeń materiałami ropopochodnymi.

Niezastąpiony przy:

  • myciu silników spalinowych i ich elementów, czyszczeniu przekładni mechanicznych, łańcuchów, łożysk i filtrów
  • myciu zbiorników do paliw gazowych i płynnych

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dokumentacja

Inne produkty