Opis produktu

Penetrant F1 wypiera wilgoć, zabezpiecza przed rdzą i korozją. Ułatwia demontaż maszyn i mechanizmów. Poluzowuje skorodowane i zapieczone połączenia gwintowe. Czyści powierzchnie pokryte zużytymi smarami i olejami. Smaruje zespoły współpracujące ze sobą, likwiduje występujące skrzypienia i piski. Zawiera nanocząsteczki modyfikowanego krzemu.

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dokumentacja

Inne produkty