Opis produktu

Chester Coating EHT jest dwuskładnikowym płynnym materiałem powłokowym natryskiwanym hydrodynamicznie. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksy-nowolakowe, wypełniacze barierowe i pigmenty antykorozyjne. Przeznaczony jest do ochrony powierzchni metalowych i betonowych przed działaniem chemikaliów również w podwyższonych temperaturach. Produkt zawiera 100% części stałych.

Typowe i polecane zastosowania:

  • zabezpieczanie przewodów kominowych
  • zabezpieczanie zbiorników magazynowych
  • zabezpieczanie kanałów i zbiorników ściekowych

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane Techniczne

Konsystencjapłynna
Proporcja mieszania: (Baza : Reaktor) wagowo / objętościowo3:1 / całe opakowanie
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)70 min.
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)21,0 MPa
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy170°C
Gęstość1,18±0,05 g/cm³
Wielkość opakowań6 kg, 21,5 kg

Dokumentacja

Inne produkty