Opis produktu

Chester Coating D2 jest dwuskładnikowym płynnym materiałem powłokowym natryskiwanym hydrodynamicznie. Może być również aplikowany pędzlem. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe i pigmenty antykorozyjne. Przeznaczony do ochrony powierzchni metalowych i betonowych przed korozją, działaniem warunków atmosferycznych i niektórych chemikaliów. Produkt zawiera 100% części stałych. Utwardza się w temperaturze pokojowej.

Typowe i polecane zastosowania:

  • zabezpieczanie konstrukcji stalowych
  • ochrona rurociągów
  • zabezpieczanie zbiorników magazynowych
  • zabezpieczanie kanałów i zbiorników ściekowych

Zalecany kompletny system składa się z warstwy podkładowej Chester Coating D1 oraz warstwy zewnętrznej Chester Coating D2. Produkt może być stosowany również w połączeniu z innymi produktami powłokowymi Chester lub samodzielnie.

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).

Dane Techniczne

Konsystencjapłynna
Proporcja mieszania: (Baza : Reaktor) wagowo / objętościowo5:1 / całe opakowanie
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)45 min.
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)20,5 MPa
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)po 7 dniach
Maksymalna temperatura pracy100°C
Gęstość1,34±0,05 g/cm³
Wielkość opakowań6 kg, 21,5 kg

Dokumentacja

Inne produkty