ISO-9001

Nadrzędnym celem firmy jest dobro klienta i zdobycie jego zaufania. Rozumiemy to poprzez oferowanie najwyższej jakości produktów, wdrożenie systemu ISO 9001 zapewniającego stałą i niezmienną jakość oraz obsługę klienta na najwyższym poziomie.

 • IQNet – The International Certification Network
 • Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2001

„Najwyższa jakość nie jest dziełem przypadku…”

Pragnąc zrealizować tę przewodnią myśl naszego przedsiębiorstwa wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością . Prezes Firmy Chester Molecular określił politykę jakości oraz zadeklarował przestrzeganie uregulowań powołanych w Księdze Jakości. Zadeklarowana polityka jakości jest realizowana poprzez wyznaczanie i osiąganie następujących celów

Polityka Jakości Chester Molecular

Cele strategiczne

 • Certyfikacja i Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o PN-EN ISO 9001.
 • Najwyższa światowa jakość produkowanych klejów i uszczelniaczy anaerobowo-stykowych, kompozytów, elastomerów i innych poparta najbardziej profesjonalnymi badaniami produktów.
 • Konkurencyjność wyrobów na rynkach światowych poprzez wyższą jakość i przystępną cenę.
 • Świadoma celów jakościowych załoga.
 • Obsługa Klientów w zakresie doradztwa i serwisu wg ich życzeń.

Cele operacyjne

 • Ciągłe doskonalenie produkowanych wyrobów na bazie współpracy z odbiorcami i badań rynku.
 • Rzetelne przestrzeganie warunków umów i terminów realizacji dostaw.
 • Stosowanie konkurencyjnych cen.
 • Systematyczne szkolenia przedstawicieli.
 • Szkolenia Klientów poprzez udział w spotkaniach branżowych.

Przegląd wykonywany przez Kierownictwo

Kierownictwo firmy Chester Molecular co roku przeprowadza przegląd wszystkich obszarów firmy w celu sprawdzenia stałej przydatności i efektywności funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Jakością.
W tym celu Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości zobowiązany jest do skompletowania dokumentacji dotyczącej:

 • auditów wewnętrznych,
 • działań korygujących,
 • reklamacji i uwag Klientów,
 • zapisów z nadzoru nad dokumentacją i danymi,
 • propozycji zmian w systemie jakości w związku ze zmieniającymi się warunkami funkcjonowania firmy.

Przegląd kierownictwa służy ocenie: czy zadeklarowana polityka jakości jest realizowana a założone cele jakości zostały osiągnięte.

Za przegląd odpowiedzialny jest Prezes Zarządu.

Przegląd przeprowadzany jest przez Pełnomocnika d/s Systemu Zapewnienia Jakości z upoważnienia Prezesa Zarządu.
Pełnomocnik prowadzi zapisy z przeprowadzonego przegląd.

Chester Molecular Sp. z o.o.

05-092 Łomianki

ul. Krzywa 20B

Poland


Tel: 22 751 28 06

Biuro obsługi klienta Dział księgowości
IT Marketing DZIAŁ ROZWOJU WYROBÓW
I WSPARCIA TECHNICZNEGO
DZIAŁ EXPORTU DZIAŁ LOGISTYKI
© Copyright 2020 Chester Molecular. Realizacja Proadax