Opis produktu

Chester Release Agent. Środek oddzielający. Zapobiega trwałemu łączeniu materiału użytego do regeneracji (kompozytu lub elastomeru) z elementem przylegającym do części regenerowanej (np. w przypadku regeneracji powierzchni metodą odwzorowania powierzchni współpracującej).

Inne produkty