Chester EVY jest dwuskładnikowym płynnym kompozytem epoksydowym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze metaliczne i kwarcowe. Przeznaczony jest wykonywania wylewek fundamentowych.Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS):

 

 TYPOWE ZASTOSOWANIA

• posadawianie maszyn i urządzeń

• posadawianie zbiorników

• montaż łożysk mostowych

• montaż łożysk wielkogabarytowych

• montaż wieńców zębatych

• posadawianie torów jezdnych

• kotwienie śrub fundamentowych

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS):

Właściwości produktu nieutwardzonego – po wymieszaniu

Konsystencja płynna
Gęstość [g/cm3] w 25 oC  1,41
Kolor czarny
Proporcje mieszania (Base : Reactor)
wagowo 6 : 1
objętościowo całe opakowanie

Warunki w czasie aplikacji.

Produktu nie można stosować w temperaturze niższej od 10oC lub wilgotności względnej powietrza większej od 90% oraz w warunkach w których następuje kondensacja wilgoci na naprawianej powierzchni.

Przygotowanie powierzchni metalowej.

Z powierzchni metalowej należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia a następnie nałożyć preparat separujący

Powierzchnia betonowa.

Powierzchnia musi być sucha i niepyląca oraz oczyszczona z luźnych kawałków betonu.

Mieszanie i zalewanie kompozycji.

Do pojemnika oznaczonego „Base” wlać zawartość pojemnika „Reactor” i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Zalewać przygotowaną przestrzeń zalewową zgodnie z przygotowanym wcześniej planem. Produkt umożliwia wykonywanie wylewek o grubości w granicach od 3 do 60 mm