Cyanoacrylate Adhesives

For complete technical information on this product consult the Technical Data Sheet (TDS):

PRODUCT DESCRIPTION

CH-54 is a single-component, cold setting cyanoacrylic

adhesive, which does not comprise solvents. The glue

cures under the influence of humidity contained in the

air. It is GEL consistency.

Oznaczenie kleju
CH-54
Charakterystyka do powierzchni nasiąkliwych, ogólnego stosowania, tiksotropowy, utwardza się przy niskiej wilgotności
Lepkość [mPa s]
żel
Szybkość utwardzania [s] stal
5-25
PCV
2-10
poliwęglan
10-45
Naprężenia ścinające [MPa] stal
15-25
PCV
5-20
poliwęglan
5-20
Maksymalna wielkość szczeliny [mm]
1,00