Oznaczenie kleju
CH-54
Charakterystyka do powierzchni nasiąkliwych, ogólnego stosowania, tiksotropowy, utwardza się przy niskiej wilgotności
Lepkość [mPa s]
żel
Szybkość utwardzania [s] stal
5-25
PCV
2-10
poliwęglan
10-45
Naprężenia ścinające [MPa] stal
15-25
PCV
5-20
poliwęglan
5-20
Maksymalna wielkość szczeliny [mm]
1,00