CH-2 – primer do przygotowania powierzchni tworzyw trudnosklejalnych (PE, PP, gumy silikonowej, ABS, PTFE).

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS):