Cyanoacrylate Adhesives

For complete technical information on this product consult the Technical Data Sheet (TDS):

CH-01 is a single-component, cold setting cyanoacrylic

adhesive, which doesn’t comprise solvents. The glue

cures under the influence of humidity contained in air.

Oznaczenie kleju
CH-01
Charakterystyka do powierzchni nasiąkliwych, ogólnego stosowania, utwardza się przy niskiej wilgotności powietrza
Lepkość [mPa s]
80-120
Szybkość utwardzania [s] stal
5-25
PCV
2-10
poliwęglan
10-45
Naprężenia ścinające [MPa] stal
15-25
PCV
5-20
poliwęglan
5-20
Maksymalna wielkość szczeliny [mm]
0,1