Firma Chester Molecular otrzymała Certyfikaty Niemieckiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego Germanischer Lloyd na produkty: Chester Metal Super, Chester Evy.

43ffdd9f