Znajdź według zastosowania :

Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS):

Super

Pełna informacja związana z bezpieczeństwem stosowania zawarta jest w Arkuszu Bezpieczeństwa Technicznego (MSDS):

SuperPrzykładowe opisy wykonanych aplikacji (TIS):

Naprawa pękniętego bloku silnika (051)
Naprawa pękniętego bloku silnika
Naprawa pękniętego bloku silnika
Regeneracja gniazda łożyska metodą przez odwzorowanie
Naprawa pęknietego korpusu pompy
Klejenie elementów wymiennika jonitowego
Naprawa czopów osi przepustnicy
Regeneracja gniazda pod łożysko toczne
Naprawa odlewów korpusów silników
Naprawa pęknięć żelbetowego zbiornika
TIS 13
Naprawa wału (śr.100mm) wentylatora (077)
Naprawa wału mechanizmu nawrotnego (10)


Chester Metal Super

Chester Metal Super to najbardziej popularny i najczęściej używany metal molekularny w postaci dwuskładnikowej tiksotropowej pasty.

Podstawowe zastosowania:
 • usuwanie przecieków w liniach centralnego ogrzewania
 • odbudowa wybitych gniazd łożyskowych
 • odbudowa zużytych czopów pod łożyska toczne
 • usuwanie przecieków w zbiornikach, pękniętych korpusach np. silników oraz nieszczelności wszelkich spawów
 • odbudowa ściętych gwintów i wybitych rowków wpustowych
 • uszczelnianie odlewów z żeliwa, staliwa i metali kolorowych
 • odbudowa skorodowanych dennic wymienników ciepła
 • osadzanie łożysk mostowych
 • odbudowa osadzeń elementów w metalu, betonie itp.

Konsystencja
pasta tiksotropowa
Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor)
wagowo
objętościowo

2.2:1
2:1
Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C)
35 min
Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C)
5 godz
Pełna odporność chemiczna (w 20°C)
po 2 dniach
Maksymalna temperatura pracy
150°C
Temperatura ugięcia (DIN53462)
90°C
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604)
146 MPa
Wytrzymałość na zginanie (ISO 178)
90 MPa
Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587)
24,8 MPa
Udarność (ISO 179)
6,1 kJ/m2
Gęstość
2,22 g/cm3
Wielkość opakowań
0.25kg, 0.5kg, 1kg, 2kg, 5kg


W  Karcie Danych Technicznych (TDS)  produktu  znajduje się:
 • OPIS PRODUKTU
 • TYPOWE ZASTOSOWANIE
 • WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO – PO WYMIESZANIU
 • PRZEBIEG UTWARDZANIA
 • WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE PRODUKTU UTWARDZONEGO
 • ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
 • INFORMACJE POZOSTAŁE
  •  Przechowywanie
  •  Sposób stosowania

Przykłady:
wklejanie zaślepek
usuwanie przecieków
naprawa wad odlewniczych
regeneracja otworów i gwintów wewnętrznych
doszczelnienia spawów (zb)
regeneracja gniazd z końcową obróbką skrawaniem
regeneracja gniazd przez odwzorowanie
odbudowa wybitych gniazd łożyskowych (kruszarki)
osadzanie wpustów w uszkodzonych gniazdach
Chester Molecular 2002-2009